MENÚ

Amb la voluntat d’una millora contínua, des d’aquest novembre les queixes, suggeriments i agraïments es fa a través d’un codi QR, que està a consergeria, o directament a través del web (Menú/Intern/Queixes, suggeriments i agraïments.