MENÚ

        

La primera setmana de novembre, els alumnes de segon curs d’Emergències de tarda va ensenyar als companys de primer de Cures auxiliars d’infermeria diferents procediments relacionats amb l’aparell respiratori: ventilació manual amb ambú, oxigenoteràpia amb cànules nasals, mascareta Venturi i de reservori i a permeabilitzar la via aèria amb Guedel