MENÚ

Els/les alumnes de primer d’imatge per al diagnòstic del matí es preparen amb tots els EPIs necessaris per evitar la transmissió de les malalties nosocomials.
L’ordre i la metodologia, tant de posada com de retirada de l’equipament, és molt important.
En realitzar aquesta pràctica és inevitable que aparegui un mòbil i es faci una foto de grup :).