MENÚ

Ja està oberta la inscripció a la prova d’accés per cicles de grau mitjà. S’ha de fer el tràmit per internet.

  • Inscripció del 15 al 25 de març.
  • Pagament de la taxa abans de les 22:00 hores, del 26 de març

Accés a la inscripció: enllaç.

  • Els aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per desenvolupar la prova; la sol·licitud s’ha de fer al formulari d’inscripció a les proves, emplenant la casella de “suport”.
  • A més, s’han d’acreditar les causes que motiven la petició, mitjançant la presentació a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa d’algun d’aquests documents:

– Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en què s’especifiqui del grau de discapacitat reconeguda;
– Certificat emès per l’organisme acreditat corresponent, que informi de les característiques de la discapacitat o trastorn que pateix la persona aspirant;
– Si escau, dictamen d’escolarització del Departament d’Educació amb el detall de les adaptacions autoritzades durant els últims estudis cursats en el sistema educatiu.

El termini de presentació és del 15 al 26 de març de 2019.

El dia de la prova cal portar la còpia de la resposta del Departament.

Més informació: enllaç.