MENÚ

Preinscripció i matrícula

Oferta de places dels cicles de grau mitjà: enllaç.

 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la baremació provisional: 9 de juliol.
 • Llistat de baremació provisional: enllaç.
 • Presentació de reclamacions: del 10 al 14 de juliol.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 15 de juliol.
 • Llista ordenada definitiva: 20 de juliol.
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 30 de juliol. 
 • Accés a consulta de resultats: enllaç.
 • A l’accedir a la consulta de resultats, veureu la nota que té la vostra sol·licitud de preinscripció. Les notes s’han traspassat des de les bases de dades d’Educació. ÉS MOLT IMPORTANT QUE HO REVISEU.

  Si detecteu un error en la nota que consta a la vostra sol·licitud, heu de presentar una reclamació, enviant un correu electrònic al centre: a8024893@xtec.cat , indicant la disconformitat i, si és necessari, enviar el document que correspongui fotografiat o escanejat per les dues cares.

  El centre està obert al públic en horari de matí. Tenim atenció telefònica de 9:00 a 14:00h. Horari de secretaria: de 10:00 a 13:00h

  Vídeo amb orientacions per realitzar la preinscripció

Més informació sobre la preinscripció (grau mitjà): enllaç

Oferta de places pel curs 2020-2021: enllaç.

Dates de preinscripció, presentació de sol·licituds telemàtiques:

 • Dates: del 10 al 17 de juny.
 • Calendari del procés de preinscripció. enllaç.
  Documents i criteris de prioritat: enllaç.
 • Accés a la sol·licitud de preinscripció: enllaç.

La preinscripció es realitzarà totalment per via telemàtica, sense presència en el centre.
L’entrega de documentació, es farà mitjançant escanejat o fotografia del document, i enviar-lo per correu electrònic a la següents adreça:  a8024893@xtec.cat
NOMÉS PER AQUELLES PERSONES QUE NO DISPOSIN D’ACCÉS A CAP DISPOSITIU PER PODER OMPLIR LA SOL·LICITUD DE MANERA TELEMÀTICA:  Accés per demanar la cita prèvia: enllaç.
NO es publicaran llistes en paper dins del centre. Les consultes sobre l’estat de la sol·licitud, l’admissió al cicle sol·licitat o la inclusió en la llista d’espera, es farà de forma telemàtica.
Hi ha dues maneres de fer la preinscripció telemàtica:

– Sol·licitud electrònica:
Identificant-se a través de l’idCAT. En aquest cas, no cal portar cap document al centre, al finalitzar la sol·licitud i clicar el botó ENVIAR, la sol·licitud ja queda registrada.
Poden presentar la sol·licitud electrònica tots els alumnes que actualment estan cursant o han cursat recentment, Batxillerat o un cicle formatiu i que, per tant, disposen de la identificació de l’alumne IDALU (RALC). Aquest número d’identificació el facilita el centre docent on està actualment matriculat l’alumne.
Aquí teniu un tutorial de com donar-se d’alta a l’identificador idCAT. Un cop el teniu, serveix per fer molts tipus de tràmits. Entre ells, la preinscripció electrònica. Enllaç al tutorial.

– Sol·licitud en suport informàtic:
Cal introduir totes les dades personals per identificar-se. Al finalitzar la preinscripció és imprescindible descarregar el PDF de la sol·licitud i enviar-lo al centre triat en primera opció, per correu electrònic, juntament amb la següent documentació:
– Tothom: DNI, NIE o Passaport de l’alumne.
 Resguard de preinscripció en PDF que es descarrega un cop enviada la sol·licitud.
Alumnes menors d’edat:
– Llibre de família per la pàgina on apareixen els pares i la pàgina on apareix l’alumne.
– DNINIE de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal).

Documentació que acrediti la via d’accés:
– certificat amb la nota mitjana corresponent, excepte:

 • Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional no han de presentar cap certificat perquè la qualificació es traspassarà de les bases de dades del Departament d’Educació.
 • Les persones  que han de realitzar la Prova d’accés, o que han superat la prova d’accés a Catalunya des de l’any 2011, no han de presentar el certificat perquè la qualificació es traspassarà des de l’aplicació de proves.
 • En el cas de que les qualificacions no es traspassin correctament o hi hagi algun error, s’haurà d’enviar per correu electrònic el certificat corresponent en el període de reclamacions (del 14 al 16 de juliol de 2020 ).

Vídeo: Orientacions per l’accés a grau superior

Tutorial d’ajut per fer la preinscripció

Més informació sobre la preinscripció (grau superior): enllaç

Notes de tall del curs passat per accedir als cicles formatius: Cicles de grau superior.
Nombre de preinscrits  de grau superior del curs 2019/2020: enllaç.

PFI: Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

Nombre de places: 16
Calendari del procés de preinscripció i matrícula:
 • Les entrevistes es realitzaran entre el 25 de maig i el 12 de juny per telèfon o videotrucada.
 • Les llistes amb el barem provisional es publicaran el 17 de juny.
 • Reclamacions: del 18 al 25 de juny. (es presentaran per correu electrònic).
 • Les llistes amb el barem definitiu es publicaran el 29 de juny.
 • LLISTA D’ADMESOS: 17 de juliol.
 • MATRICULACIÓ: del 1 al 10 de setembre.

Les llistes de barem i d’admesos es podran consultar a través d’aquesta pàgina web.
Llista definitiva de sol·licituds valorades: enllaç.

El nostre correu electrònic per consultes és : a8024893@xtec.cat

Més informació sobre la preinscripció (PFI): enllaç.