MENÚ

Preinscripció i matrícula

HORARI DE SECRETARIA DURANT EL MES DE JULIOL: de 10 a 13h.

CICLES DE GRAU MITJÀ: 

  • Consulta de les llistes: enllaç.
  • Per fer la consulta cal posar el DNI, NIE, passaport de l’alumne o del pare/mare/tutor en cas de menors i el codi de preinscripció (PRE18-1900….).
  • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 3 de juliol de 2018.

Els alumnes amb plaça assignada heu de recollir l’imprès de matriculació a consergeria i formalitzar la matrícula dins del termini (del 4 a l’11 de juliol).
Els alumnes que han quedat en llista d’espera: LES PLACES VACANTS S’ASSIGNARAN A LES PERSONES EN LLISTA D’ESPERA EL DIVENDRES 13 DE JULIOL, DE FORMA PRESENCIAL  en els següents horaris.
     – CFGM Electromecànica de vehicles i CFGM Carrosseria, a les 10:00h.
– CFGM Cures auxiliars d’Infermeria, a les 11:00h.
– CFGM Farmàcia i parafarmàcia i CFGM Emergències sanitàries, a les 12:00h.

            – Més informació: enllaç.

HORARI DE SECRETARIA DURANT EL MES DE JULIOL: de 10 a 13 hores.

CICLES DE GRAU SUPERIOR

  • Consulta de les llistes: enllaç.
  • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 17 de juliol de 2018.

DATES DE MATRÍCULA: del 18 al 23 de juliol.
Qui no hagi formalitzat la matrícula el 23 de juliol, perd la plaça assignada.
Informació sobre TAXES DE MATRÍCULA, exempcions i bonificacions: enllaç.
Els alumnes amb plaça assignada haureu de recollir l’imprès de matriculació a consergeria i formalitzar la matrícula dins del termini.
LES PLACES VACANTS S’ASSIGNARAN A LES PERSONES QUE QUEDIN EN LLISTA D’ESPERA EL DIMARTS 24 DE JULIOL,  DE FORMA PRESENCIAL, en el següent horari:
      – CFGS Automoció: 10:00h.
      – CFGS Imatge per al Diagnòstic i MN i CFGS Audiologia Protètica: 11:00h.
      – CFGS Laboratori clínic i biomèdic i CFGS Dietètica: 12:00h.

Més informació: enllaç.

Nombre de places: 32

Període de preinscripció:  Del 10 al 13 de juliol

Publicació de la llista provisional del barem:   17 de juliol

Període de reclamació a la llista provisional:   18 i 19 de juliol

Publicació llista d’admesos:       20 de juliol

Matrícula:                                       Del 3 al 7 de setembre

Documentació necessària, criteris de prioritat i més informació: enllaç. 

 

L’institut Castellarnau no realitzarà  Programes de Formació i Inserció (PFI) el proper curs acadèmic 2017-2018.
Més informació: enllaç.