MENÚ

El Centre

L’Institut Castellarnau és un centre d’educació públic de la Generalitat de Catalunya on s’imparteixen ensenyaments professionals. Impulsem els valors d’integració, solidaritat i respecte a les persones i el medi ambient desplegats en harmonia i benestar. Capacitem a l’alumnat amb una formació humana, tècnica i professional. Orientem sobre aspectes laborals i acadèmics. Afavorim la implicació d’empreses i institucions en l’aprenentatge de l’alumnat. Impulsem una imatge progressista, dinàmica i integradora, capaç de satisfer les necessitats professionals i les expectatives laborals.
Participem amb els municipis i altres institucions en experiències conjuntes per a difondre els valors humans i culturals.
L’Institut Castellarnau resta obert a col·laborar i impulsar tota iniciativa l’objectiu de la qual sigui la millora de l’ensenyament professional i de les relacions humanes.

  • Centre certificat en qualitat en l’ensenyament ISO 9001:2000.
  • Premi Cambra 2007 a la Gestió del Coneixement.
  • Premi 2007 a la difusió de l’esport. Ajuntament de Sabadell.

CRONOLOGIA DEL CENTRE

1977: 17 de novembre. El centre fou inaugurat amb el nom de Centre de Formació Professional Mancomunitat Sabadell-Terrassa. S’impartien les especialitats d’Automoció, Electrònica i Delineació.

1979: S’amplia l’oferta educativa amb la incorporació de la família de Sanitat.

1986: Trasllat de la família de Delineació a l’IES Escola Industrial de Sabadell.

1989: S’amplia la família d’Automoció amb el trasllat des de l’Escola Industrial de Sabadell.

1993: Nova denominació: I.F.P. Mancomunitat.

1996: Nova denominació: IES Castellarnau.

1999: S’amplia l’oferta educativa amb la implantació dels Cicles Formatius d’Edificació i Obra Civil. S’amplia la família d’Automoció amb el trasllat des de l’IES Terrassa a l’IES Castellarnau. Iniciem la participació al Programa de Qualitat i Millora Contínua, promogut pel Departament d’Ensenyament.

2000: S’inicia la impartició dels Ensenyaments Substitutoris de la Prova d’Accés (ESPA) per la família de Sanitat.

2001: Es deixa d’impartir Batxillerat. 8 d’agost. El centre és qualificat com a Superior d’Ensenyaments Professionals (SEP) amb Sanitat com a família de referència.

2002: Es deixa d’impartir ESPA. Només s’imparteixen cicles formatius.

2003: 15 de maig. Primera auditoria interna en qualitat en l’ensenyament.

2004: 22-23 de novembre. Certificació ISO:9001 en qualitat en l’ensenyament. Auditoria externa realitzada per ECA Certificación.

2006: Novembre. L’IES-SEP Castellarnau organitza la VI Jornada de Qualitat d’abast autonòmic.
Membre del Consell de la Formació Professional de Terrassa.

2007: El Departament d’Educació concentra l’oferta principal d’Electrònica per al Vallès Occidental a l’IES-SEP Castellarnau. S’amplia l’oferta educativa amb dos grups del curs preparatori per a la prova d’accés a cicles de grau superior (Prepa). Premi a la Gestió del Coneixement atorgat per la Cambra de Comerç de Sabadell. Únic centre d’ensenyament que l’obtè. Premi a la promoció de l’esport atorgat per l’Ajuntament de Sabadell per l’activitat de motociclisme.

2008: Juliol.- La matrícula del curs 2008-09 supera els 1000 alumnes (1200 alumnes) que inclou la formació ocupacional.
Juliol.- La participació en la Cursa de Resistència sobre Motocicleta de 24 hores al Circuit de Catalunya acaba amb podi: els segons de la categoria i setens de la general.

2009: Gener.- Organitzem el concurs Catskills d’Electromecànica.
Maig.- Se signa el conveni amb els gremis de tallers de reparació de vehicles de Sabadell i Terrassa per a la formació en alternança d’un grup d’Electromecànica.
Setembre.- El curs 2009-2010 s’inicia l’oferta del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Emergències Sanitàries.
Setembre.- S’inicien 4 cicles formatius sota la LOE: CFGS Automoció i els CFGM Farmàcia, Emergències Sanitàries i Carrosseria.

2011: Nova denominació: Institut Castellarnau.

2011: Participació en la convocatòria de projectes ARCE, del Ministerio de Educación, amb una durada de dos anys. Hi participem amb els centres Meka, d’Elgoibar i La Costera, de Xàtiva.

2012: Participació en la convocatòria de projectes de formació professional organitzada pel Ministerio de Educación, amb el projecte Millora de la inserció laboral. L’equip de treball està format pels centres Los Viveros i Polígono Sur, de Sevilla, Politécnico, de Santiago de Compostela i Institut Castellarnau.

2013:. Nova família professional: Indústries alimentàries, amb l’inici del CFGM Elaboració de productes alimentaris en formació dual.

2013: Primer premi en la primera convocatòria del concurs d’habilitats i aplicació de vinils organitzat per l’empresa APA i el Departament d’Ensenyament.

2014: S’inicia la formació dual en Electromecànica, amb especialització en vehicle industrial.
Primer concurs de fotografia laboral per a alumnes del centre.

2015: Inici de la desaparició de la família d’electricitat i electrònica.

2017: Tercer premi absolut a les 24 hores de motociclisme de Montmeló.

2018: Inici de la formació de l’especialitat d’Audiologia Protètica i desaparició de la família professional d’Indústries alimentàries.

2019: Inici del Programa de formació i inserció (PFI) d’ Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers.
           Construcció de la passarel·la que comunica la zona d’aules i la de tallers, facilitant l’accés entre ambdues àrees.

2020: Tancament de l’Institut des del dia 13 de març degut a la la pandèmia pel Covid-19. Tota la resta de curs se segueix de forma telemàtica. Inici del CFGS de Química i salut ambiental, de la família de salut i medi ambient. Desaparició del CFGS de Salut ambiental, de la família de sanitat.

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Consensuat al Claustre de 15 de gener de 2003 i aprovat pel Consell Escolar el 10 de febrer de 2003.
L’Institut Castellarnau és un centre d’ensenyament públic depenent de la Generalitat de Catalunya on s’imparteixen ensenyaments professionals. Amb seu al bell mig de Sabadell i Terrassa, la seva zona d’influència abasta més enllà dels límits de la comarca del Vallès Occidental.
A l’Institut Castellarnau fem nostres els valors d’integració, solidaritat i respecte a les persones i el medi ambient desplegats en un ambient d’harmonia i benestar i regulats pel Reglament de Règim Interior.
Acollim alumnat per a potenciar les seves capacitats a través d’una formació humana, tècnica i professional que troba la seva màxima expressió en la innovació educativa, la formació contínua del professorat, l’actualització de recursos i la qualitat i millora contínua de l’ensenyament.
Orientem al nostre alumnat sobre aspectes laborals i acadèmics per a garantir la millor inserció laboral i una adequada continuïtat d’estudis a partir del perfil específic de cadascun d’ells.
Afavorim la implicació de les empreses i institucions en el procés d’aprenentatge del nostre alumnat a través de l’organització i seguiment acurat de les pràctiques en empresa i de l’intercanvi d’experiències que apropin el món laboral i tècnic al nostre alumnat i el món docent i educatiu a les empreses i institucions.

Impulsem la projecció del centre cap a l’entorn amb una imatge progressista, dinàmica i integradora, capaç de resoldre les necessitats professionals i satisfer les expectatives laborals. Pel nostre tarannà participatiu, treballem amb els municipis i altres institucions en experiències conjuntes per a divulgar entre la població l’oferta educativa i cultural, per a analitzar la situació de l’ensenyament i per a difondre els valors humans i culturals.
L’Institut Castellarnau resta obert a col·laborar i impulsar tota iniciativa l’objectiu de la qual sigui la millora de l’ensenyament professional i de les relacions humanes.

Properament, es publicarà en aquest mateix espai el nou Projecte Educatiu del Centre (PEC) de l’Institut Castellarnau, degudament actualitzat per la Comissió PEC del centre. El nou PEC actualitzat recull els aspectes bàsics del Projecte Lingüístic del centre. 

POLÍTICA DE QUALITAT

L’Institut Castellarnau és un centre d’ensenyaments professionals públic depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
La nostra política de qualitat té com a objectiu satisfer les expectatives i necessitats del nostre alumnat i del món productiu en particular i de la resta d’usuaris dels nostres serveis en general, oferint-los uns ensenyaments i serveis de qualitat a través de la millora continua i aspirant a l’excel·lència.
La comunitat educativa està implicada en aquest objectiu i la Direcció del centre com a portaveu del Consell Escolar, es compromet a implantar un sistema de gestió que garanteixi el compliment d’aquest objectiu basat en les següents premisses:
a) Identificar i gestionar els processos que es realitzen en el centre establint-ne les relacions existents entre ells, les persones responsables de cadascun i establint-ne paràmetres d’acceptació.
b) Implantar un sistema de revisió constant i permanent de la gestió per tal de progressar en la millora continua, identificant errors en estat inicial i posant mesures per evitar que es repeteixin.
c) Establir un sistema de comunicació àgil per tal de recollir opinions, suggeriments, iniciatives, expectatives de tota la comunitat educativa, institucions, empreses i en general totes les parts interessades i poder-ne donar resposta.
d) Donar tots els recursos possibles per tal d’aconseguir els objectius de qualitat que es proposi el centre periòdicament.
e) Implicar a tots els membres de l’organització en la detecció i satisfacció dels requisits o necessitats del seus nuclis d’interès així com els legals i reglamentaris.
Aquest objectius són versemblants, són el compromís del Projecte Educatiu de Centre.

PREMIS

2007. Premi Banc de Sabadell a la difusió de l’esport. Atorgat per l’Ajuntament de Sabadell.
2007. Premi Cambra a la gestió del coneixement. Atorgat per la Cambra de Comerç de Sabadell.

RECONEIXEMENTS

2003. Certificació ISO 9000:2001 en qualitat en l’ensenyament de la formació professional.
2005. Membre del Consell de la Formació Professional de Terrassa.
2007. Organitzador de la Jornada de Qualitat del Departament d’Educació.
2008. Membre del panell d’experts de la Cambra de Comerç de Sabadell per a l’anàlisi de la formació continuada en l’empresa.
2009. Abril. Representant de la formació professional a la roda de premsa de l’Ajuntament de Sabadell per a presentar l’estudi de la inserció laboral.
2009. Maig. Signatura del conveni per a formació en alternança del cicle d’Electromecànica.
2013. Primer premi en la primera convocatòria del concurs d’habilitats i aplicació de vinils organitzat per l’empresa APA i el Departament d’Ensenyament.