MENÚ

Degut a l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma a causa del COVID-19, el Departament d’Educació ajorna tots els procediments i tràmits que són de la seva competència.

Per tant:

– Queden ajornats tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents ensenyaments, en totes les etapes.

– Se suspenen temporalment tots els procediments i tràmits que afecten a:
– La sol·licitud de títols i certificats
– Les Proves d’accés als diversos ensenyaments
– Les Proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats
– L’Homologació i convalidació de títols i estudis estrangers no universitaris