MENÚ

  PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ CORRESPONENTS A L’ANY 2024

Informació general sobre la Prova d’Accés a Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà: enllaç
Admesos i exclosos:
  • Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 2 d’ABRIL del 2024 a l’ enllaç
  • Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 23 d’ABRIL de 2024

Presentació de documentació a la secretaria del centre del 3 al 16 d’abril de 2024:

  • NOMÉS HAN DE PRESENTAR DOCUMENTACIÓ EN AQUESTES DATES les persones que aportin:
    • Documentació relativa al currículum de formació, professional o d’experiència.
    • Resolució dexempció parcial de la prova (si ja la teniu concedida).
    • Persones que hagin quedat EXCLOSES perquè els falti documentació (presentar DNI / NIE / Passaport + el document que es reclami).
  • Les persones que ja estiguin admeses i no aportin currículum ni exempcions, NO han de presentar cap documentació. Només presentar-se el dia de la prova. (7 de maig del 2024).

Dia de la prova: 7 de maig 2024

Anirem actualitzant la informació a mesura que avanci el procés.