MENÚ

Les persones que vulguin fer una preinscripció a cicles de grau mitjà, ho han de fer dins del termini del 2 al 8 de juny. S’ha de fer abans de realitzar la prova d’accés. Les notes es traspassaran a l’aplicatiu un cop avaluada la prova d’accés. Si espereu a haver fet la prova, ja no quedaran places a la majoria de cicles formatius.

Des del divendres 5 de juny, podeu consultar si esteu admesos o exclosos. Accés a la consulta de resultats: enllaç.

El lliurament de la documentació serà del 8 al 18 de juny, a la següent adreça de correu electrònic: a8024893@xtec.cat

  • Les persones que estiguin admeses en el llistat provisional NO necessiten aportar cap documentació a no ser que demanin puntuació complementària.
  • Les persones que surtin excloses a la llista provisional sol ser per errors en el DNI / NIE /passaport. Només caldrà enviar còpia del document per correu electrònic.
  • També pot ser per manca de documentació relativa al dret d’exempció o de bonificació de la taxa: Caldrà enviar una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent.
  • Aspirants que demanen puntuació complementària: Hauran d’aportar el currículum professional i d’experiència.

Calendari del procés: enllaç.
Aspirants que demanen exempcions a la prova: enllaç.

Alumnes amb necessitats específiques: Cal fer la sol·licitud per correu electrònic al Departament d’Educació, del 13 al 21 de maig, segons les instruccions que consten al següent enllaç.

Membres comissió avaluadora: enllaç.

Més informació general de les  proves i accés a la inscripció: enllaç.