MENÚ

La Corporació Hospitalària Parc Taulí  obre una borsa de treball per cobrir personal a l’Hospital de campanya de Sabadell.
Enviar correu a: privera@tauli.cat i a peresanchez@gencat.cat
Dades del correu:  Estic interessat/da en formar part de la borsa de treball de l’Hospital de campanya de Sabadell. Nom i cognoms, categoria professional i telèfon de contacte.