MENÚ

CFGS Projectes d’edificació – Matèries

MÒDULS DEL CICLE FORMATIU

 

Mòdul professional 1: Representacions de construcció. Durada: 198 hores

 • UF 1: Representació bàsica de projectes de construcció. 33 hores
 • UF 2: Representació assistida per ordinador. 99 hores
 • UF 3: Presentació i gestió documental de projectes de construcció. 66 hores

Mòdul professional 2: Amidaments i valoracions de construcció. Durada: 99 hores

 • UF 1: Amidaments i pressupostos. 66 hores
 • UF 2: Control de costos. 33 hores

Mòdul professional 3: Replanteigs de construcció. Durada: 99 hores

 • UF 1: Organització dels replanteigs. 33 hores
 • UF 2: Replanteigs d’obres. 66 hores

Mòdul professional 4: Planificació de construcció. Durada: 99 hores

 • UF 1: Estudis i plans de seguretat. 33 hores
 • UF 2: Planificació de projectes i obres. 66 hores

Mòdul professional 5: Instal·lacions en edificació. Durada: 99 hores

 • UF 1: Instal·lacions d’aigua i electricitat. 33 hores
 • UF 2: Instal·lacions de gas, calefacció, climatització, ventilació i producció d’aigua calenta sanitària (ACS). 44 hores
 • UF 3: Instal·lacions especials de protecció contra incendis i telecomunicacions. 22 hores

Mòdul professional 6: Eficiència energètica en edificació. Durada: 66 hores

 • UF 1: Limitació de la demanda energètica d’edificis. 22 hores
 • UF 2: Qualificació energètica d’edificis. 44 hores

Mòdul professional 7: desenvolupament de projectes d’edificació residencial. Durada: 231 hores

 • UF 1: Projecte de rehabilitació d’edifici residencial. 132 hores
 • UF 2: Projectes d’edificació amb programari de modelatge. 99 hores

Mòdul professional 8: Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial. Durada: 99 hores

 • UF 1: Organització i desenvolupament de projectes d’instal·lacions en edificació. 33 hores
 • UF 2: Documentació gràfica i escrita de projectes d’instal·lacions en edificació. 66 hores

Mòdul professional 9: Estructures de construcció. Durada: 99 hores

 • UF 1: Càlcul d’elements estructurals. 33 hores
 • UF 2: Construcció d’elements estructurals. 33 hores
 • UF 3: Terrenys i obres de terra. 33 hores

Mòdul professional 10: Disseny i construcció d’edificis. Durada: 132 hores

 • UF 1: Definició de projectes d’edificació. 66 hores
 • UF 2: Solucions constructives i estructurals en edificació. 66 hores

Mòdul professional 11: formació i orientació laboral. Durada: 99 hores

 • UF 1: Incorporació al treball. 66 hores
 • UF 2: Prevenció de riscos laborals. 33 hores

Mòdul professional 12: empresa i iniciativa emprenedora. Durada: 66 hores

 • UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores

Mòdul professional 13: projecte en edificació. Durada: 33 hores

 • UF 1: Projecte en edificació. 33 hores

Mòdul professional 14: processos constructius en edificació. Durada: 132 hores

 • UF 1: Processos constructius del sistema envolupant. 66 hores
 • UF 2: Processos constructius d’obres d’interior. 66 hores

Mòdul professional 15: obres de rehabilitació, restauració i conservació.Durada: 99 hores

 • UF 1: Rehabilitació, restauració i conservació d’edificis. 77 hores
 • UF 2: Rehabilitació i conservació d’obres d’urbanització. 22 hores

Mòdul professional 16: formació en centres de treball. Durada: 350 hores

 • Formació en centres de treball. 350 hores