MENÚ

CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear – Matèries

Durada del cicle formatiu: 2000 hores.

PRIMER CURS

 • MP01 Atenció al pacient – 132 h.
 • MP02 Anatomia per la imatge – 172 h.
 • MP03 Protecció radiològica – 66 h.
 • MP04 Tècniques de radiologia simple – 99 h.
 • MP05 Tècniques de radiologia especial – 99 h.
 • MP10 Fonaments físics i equips -198 h.
 • MP11 Formació i orientació laboral – 99 h.
 • MP14 Formació en centres de treball – 120 h.

SEGON CURS

 • MP03 Protecció radiològica – 66 h.
 • MP06 Tècniques de tomografia computeritzada i ecografia – 66 h.
 • MP07 Tècniques d’imatge per ressonància magnètica – 66 h.
 • MP08 Tècniques d’imatge en medicina nuclear – 66 h.
 • MP09 Tècniques de radiofarmàcia – 66 h.
 • MP12 Empresa i iniciativa emprenedora – 60 h.
 • MP13 Projecte d’imatge per al diagnòstic i medicina nuclear – 60 h.
 • MP14 Formació en centres de treball – 461 h.