MENÚ
 • Dates de preinscripció, presentació de sol·licituds telemàtiques:

  • Cicles formatius de Grau Mitjà: del 2 al 8 de juny. Més informació: enllaç.
  • Cicles formatius de Grau Superior: del 10 al 17 de juny. Més informació: enllaç.
  • Programes de formació i inserció (PFI): del 25 de maig al 5 de juny. Més informació: enllaç.

  Dates de matrícula, per als cicles de grau mitjà, grau superior i PFI: de l’1 al 7 de setembre.

En aquests moments el centre continua tancat, però hi ha servei d’atenció telefònica de 9:00 a 14:00h al telèfon 93 726 94 22 i continuem atenent consultes per correu electrònic a l’adreça: a8024893@xtec.cat

 • La preinscripció es realitzarà totalment per via telemàtica, sense presència en el centre. Només en casos molt excepcionals, la Secretaria del centre valorarà la necessitat d’atendre personalment, sempre a través d’una cita prèvia. Ningú serà atès personalment si no disposa de cita prèvia.
 • Per evitar riscos NO es posaran ordinadors al centre a disposició dels usuaris (com s’havia fet altres anys). La preinscripció telemàtica s’haurà de fer des de casa.
 • En aquells casos que sigui necessari entregar alguna documentació, es podrà fer mitjançant escanejat o fotografia del document, i enviar per correu electrònic.
 • NO es publicaran llistes en paper dins del centre. Les consultes sobre l’estat de la sol·licitud, l’admissió al cicle sol·licitat o la inclusió en la llista d’espera, es farà de forma telemàtica.

Més informació sobre la preinscripció (grau mitjà): enllaç

Més informació sobre la preinscripció (grau superior): enllaç

Més informació sobre la preinscripció (PFI): enllaç.

Nombre de preinscrits de grau mitjà del curs 2019/2020: enllaç.

Nombre de preinscrits  de grau superior del curs 2019/2020: enllaç.

Notes de tall del curs passat per accedir als cicles formatius: