MENÚ

El dijous 21 de desembre és un dia inhàbil a efectes escolars, d’acord amb la normativa vigent relativa a la jornada electoral. Per tant, tots els centres educatius romandran tancats a efectes lectius i de qualsevol activitat extraescolar ordinària.

El divendres 22 de desembre, últim dia del trimestre, és un dia lectiu, d’acord amb el calendari escolar establert per al curs 2017-2018.  Aquest dia tindrà lloc el lliurament de notes de la primera avaluació. Per als  grups de matí es realitzarà a les 10 hores i per als grups de tarda a les 16 hores.