MENÚ

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE  GRAU MITJÀ

 – Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició per al primer curs: enllaç.

– Publicació del nombre de sol·licituds admeses que han demanat el centre i ensenyament en primera petició per al primer curs a 16/05/2022: enllaç.

Un cop acabada l’ESO, i a partir de les qualificacions finals, a les persones admeses a aquesta preinscripció se’ls assignarà plaça per poder matricular-se, tenint en compte l’oferta de places del centre.

Els alumnes que han participat del primer període de preinscripció i han estat exclosos poden participar en el segon període de preinscripció CFGM: del 17 al 23 de maig de 2022.