MENÚ

Llista de llibres per al curs 2019/2010. Es recomana portar-los des del primer dia de classe.
Els cicles formatius  que no apareixen a continuació informaran dels llibre en començar el curs.

SANITAT
Cures auxiliars d’infermeria: enllaç.
Farmàcia i parafarmàcia: enllaç.
Emergències sanitàries:
Anatomofisiologia i patologia bàsiques. Editorial Altamar. ISBN: 978-84-17872-01-4