MENÚ

CFGS Salut ambiental – Matèries

Durada total del cicle: 2000 hores.

Crèdits:

  • Crèdit 1: Organització i gestió de la unitat de salut ambiental. 90 hores.
  • Crèdit 2: Aigües d’ús i consum. 300 hores.
  • Crèdit 3: Contaminació atmosfèrica, acústica i per radiacions. 180 hores.
  • Crèdit 4: Productes químics i vectors d’interès en salut pública. 210 hores.
  • Crèdit 5: Residus sòlids i medi construït. 150 hores.
  • Crèdit 6: Control i vigilància de la contaminació d’aliments. 300 hores.
  • Crèdit 7: Educació sanitària i promoció de la salut. 90 hores.
  • Crèdit 8: Formació i orientació laboral. 60 hores.
  • Crèdit 9: Formació en centres de treball. 410 hores.
  • Crèdit 10: Síntesi. 60 hores.