MENÚ

CFGS Salut ambiental

Durada:

La durada total és de 2000 h., en dos cursos acadèmics (Formació en el centre educatiu: 1590 h. + Formació en centres de treball: 410 h.).

Aquest cicle es realitza en la franja horària de tarda (15,30h a 21,30h).

En el CFGS de salut ambiental a l’Institut Castellarnau assajaràs les tècniques de laboratori pel diagnòstic i control de substàncies relacionades amb la cura del medi ambient. D’altra banda, convé destacar que realitzaràs les 410h de pràctiques en les principals companyies de salut ambiental en els àmbits de: control i anàlisi d’aigües d’ús domèstic i recreatiu, control de la contaminació atmosfèrica i de les plagues,  control i anàlisi dels aliments i gestió de residus.

Competència general:

És competència general d’aquest/a tècnic/a realitzar les operacions d’inspecció necessàries per identificar, controlar, vigilar, avaluar i, si escau, corregir els factors de risc ambiental per a la salut, i desenvolupar programes d’educació i promoció de la salut de les persones en la seva interacció amb el medi ambient, sota la supervisió corresponent.

Fulletó informatiu.