MENÚ

CFGS Salut ambiental – Competències

Competència general:

És competència general d’aquest/a tècnic/a realitzar les operacions d’inspecció necessàries per identificar, controlar, vigilar, avaluar i, si escau, corregir els factors de risc ambiental per a la salut, i desenvolupar programes d’educació i promoció de la salut de les persones en la seva interacció amb el medi ambient, sota la supervisió corresponent.

Les competències i realitzacions més rellevants que ha de manifestar el professional són:

 • Organitzar i gestionar la unitat de salut ambiental.
 • Identificar, controlar i vigilar els riscos per a la salut.
 • Identificar, controlar i vigilar els riscos per a la salut de la població general associats a l’aire i a les distintes fonts d’energia.
 • Identificar, controlar i vigilar els riscos per a la salut de la població general associats a productes químics i vectors d’interès en salut pública.
 • Identificar, controlar i vigilar els riscos per a la salut de la població general associats a la gestió de residus.
 • Identificar, caracteritzar, controlar i vigilar els riscos per a la salut de la població general associats a la contaminació dels aliments.
 • Fomentar la salut de les persones.

Capacitats clau:

 • Resolució de problemes.
 • Capacitat d’organització del treball.
 • Capacitat de responsabilitat en el treball.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat d’autonomia.
 • Capacitat de relació interpersonal.
 • Capacitat d’iniciativa.
 • Àmbit professional i de treball.
 • Sector industrial, Administració i en organitzacions no governamentals (ONG), a l’àrea de salut mediambiental.

Els principals subsectors on pot desenvolupar la seva feina són:

 • Vigilància i control de qualitat de les aigües potables de consum públic.
 • Vigilància i control de qualitat en les plantes envasadores d’aigua embotellada.
 • Vigilància i control de les aigües de bany.
 • En les administracions d’àmbit nacional, regional o local amb competències en caracterització, control, vigilància i gestió de riscos ambientals per a la salut.
 • En empreses privades que gestionen qualsevol de les activitats esmentades per a l’Administració.
 • Aquest/a tècnic/a podrà participar en totes les activitats que es facin a l’àrea de treball a què s’integri, inclosa la docència d’altres tècnics i la col·laboració en tasques d’investigació i control epidemiològic.
 • Àmbit funcional i tecnològic.
 • Funcions i subfuncions d’organització i gestió de la unitat de treball, prestació del servei, investigació, docència i educació sanitària.

Principals ocupacions i llocs de treball

 • Tècnic/a en salut ambiental.
 • Tècnic/a en control d’aigües d’ús domèstic i recreatiu.
 • Tècnic/a en contaminació atmosfèrica.
 • Tècnic/a en gestió de residus.